Herverdeling / “Economic redress”

Die laaste afdeling van die graad 10 leerplan gaan oor sogenaamde “economic redress” – die transformasie van die Suid-Afrikaanse ekonomie sesdert 1994 en die pogings om die ongelykhede van die verlede aan te spreek. Dit is ‘n omvattende onderwerp wat op baie maniere aangepak kan word. Hier is net ‘n paar skakels na interessante hulpbronne.

Visagie 2013 Fig 1Die data bladsy het inligting oor die aantal mense wat sekere bates besit, oor die waarde van bates besit volgens bevolkingsgroep, oor die Gini koëffisiënt en armoedelyn.

Die ECON3x3 blog het baie interessante navorsing oor ongelykheid en inkomste verdeling: